• Akdeniz Sanayi Sitesi 5020 Sokak No 41 / ANTALYA